نهایت علم elmend

كفشهای كتانی در ایستگاه فضایی آزمایش می شوند

كفشهای كتانی در ایستگاه فضایی آزمایش می شوند

به گزارش نهایت علم شركت آدیداس می خواهد كتانی های فناورانه خویش را به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد تا در میكرو گرانش آزمایش شوند.به گزارش نهایت علم به نقل از ایندپندنت، شركت آدیداس می خواهد كتانی خویش را