نهایت علم elmend

ترمیم شكستگی گوش با یك تزریق

ترمیم شكستگی گوش با یك تزریق

نهایت علم: پژوهشگران چینی روشی یافته اند تا با بهره گیری از جوهر زیستی و پرینتر زیستی 3 بعدی، از ریخت افتادگی گوش را درمان كنند.


به گزارش نهایت علم به نقل از دیلی میل، افرادی که با اختلالات مختلف گوش