نهایت علم elmend

آرشیو مطالب : هواپیما

آزمایش موتور جت چینی با سرعت 16 برابر سرعت صوت!

آزمایش موتور جت چینی با سرعت 16 برابر سرعت صوت!

رؤیت یك جت پك سوار مشكوك در فرودگاه لس آنجلس

رؤیت یك جت پك سوار مشكوك در فرودگاه لس آنجلس

خدمات مسیریابی گوگل بر اساس اثرات كرونا به روز شد

خدمات مسیریابی گوگل بر اساس اثرات كرونا به روز شد

پرواز در كنار هواپیماها با جت بالدار! بعلاوه فیلم

پرواز در كنار هواپیماها با جت بالدار! بعلاوه فیلم

توفان ركورد سفر هوایی از لندن به نیویورك را جابجا كرد

توفان ركورد سفر هوایی از لندن به نیویورك را جابجا كرد
دوستان سایت نهایت علم
نهایت علم