نهایت علم elmend

آرشیو مطالب : آنالیز

گوگل ارث مغز منتشر گردید

گوگل ارث مغز منتشر گردید

توسعه الگوریتم هوشمند برای تشخیص و طبقه بندی تشنج

توسعه الگوریتم هوشمند برای تشخیص و طبقه بندی تشنج
بر مبنای تصاویر ماهواره ای؛

مناطق مستعد وقوع سیلاب در كشور مشخص شد

مناطق مستعد وقوع سیلاب در كشور مشخص شد

سیاره سرخ از منظر مریخ نورد كنجكاوی

سیاره سرخ از منظر مریخ نورد كنجكاوی
یكسال زودتر از پزشكان؛

تشخیص سرطان نادر چشم تنها با یك برنامه

تشخیص سرطان نادر چشم تنها با یك برنامه

توالت های آینده آزمایش مدفوع انجام می دهند!

توالت های آینده آزمایش مدفوع انجام می دهند!
دوستان سایت نهایت علم
نهایت علم