نهایت علم elmend

آرشیو مطالب : هوش مصنوعی

به دنبال ممنوعیت صادرات به چین؛

ارزش سهام شرکتهای تراشه ساز آمریکایی سقوط کرد

ارزش سهام شرکتهای تراشه ساز آمریکایی سقوط کرد
در استرالیا صورت می گیرد؛

بررسی تخلفات مالی عصر کرونا با استفاده از هوش مصنوعی

بررسی تخلفات مالی عصر کرونا با استفاده از هوش مصنوعی

هوش مصنوعی عملكرد سیاستمداران را تحت نظر می گیرد!

هوش مصنوعی عملكرد سیاستمداران را تحت نظر می گیرد!

ربات غریق نجات برای شناگران به بازار آمد

ربات غریق نجات برای شناگران به بازار آمد
براساس تصویر ریه؛

طراحی سامانه هوشمند تشخیص كرونا در پارك فناوری اردبیل

طراحی سامانه هوشمند تشخیص كرونا در پارك فناوری اردبیل
در دانشگاه ام.آی.تی ابداع شد

دستگاهی برای ادامه درمان بیماران مبتلا به كووید- ۱۹ در خانه

دستگاهی برای ادامه درمان بیماران مبتلا به كووید- ۱۹ در خانه
مجهز به دوربین و فناوری بی سیم؛

پرستار بچه هوشمند ۲۴ ساعته از نوزاد مراقبت می كند

پرستار بچه هوشمند ۲۴ ساعته از نوزاد مراقبت می كند

دوربین های هوش مصنوعی مچ رانندگان گوشی باز را می گیرد

دوربین های هوش مصنوعی مچ رانندگان گوشی باز را می گیرد
نهایت علم