نهایت علم elmend

مطالب نهایت علم

در قالب لایحه جدید مطرح شد؛

کنگره آمریکا و گامی فراتر از ممنوعیت تیک تاک

کنگره آمریکا و گامی فراتر از ممنوعیت تیک تاک
پس از مسدودسازی برای وزرای دولت؛

ممنوعیت تیک تاک برای کارمندان شهرداری لندن

ممنوعیت تیک تاک برای کارمندان شهرداری لندن

پیشنهادات دانش بنیان ها برای توسعه تولید

پیشنهادات دانش بنیان ها برای توسعه تولید
گام بلند فناوران ایرانی در حوزه فناوری های نوظهور؛

حضور ایران در جمع بازیگران فروش فرآورده های دارویی مبتنی بر mRNA

حضور ایران در جمع بازیگران فروش فرآورده های دارویی مبتنی بر mRNA
در گفت وگو با نهایت علم اعلام شد

آشنایی طبیعت گردان با نحوه گذاشتن دوربین های تله ای در بوت کمپ آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

آشنایی طبیعت گردان با نحوه گذاشتن دوربین های تله ای در بوت کمپ آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
به دلیل شرایط اقتصادی امریكا؛

اخراج 9 هزار کارمند آمازون در هفته های آینده

اخراج 9 هزار کارمند آمازون در هفته های آینده

گرده افشانی درخت گردو با ربات پرنده ساخت پژوهشگران دانشگاه تهران

گرده افشانی درخت گردو با ربات پرنده ساخت پژوهشگران دانشگاه تهران

محموله اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

محموله اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

مزایا برگزاری نمایشگاه های ایران

مزایا برگزاری نمایشگاه های ایران

مختصات زلزله ۵ ریشتری در خوی

مختصات زلزله ۵ ریشتری در خوی
نهایت علم