نهایت علم elmend

مطالب نهایت علم


انعقاد 6 قرارداد فناورانه بین شرکتهای دانش بنیان حوزه نانو و صنعت

انعقاد 6 قرارداد فناورانه بین شرکتهای دانش بنیان حوزه نانو و صنعت

بهترین NFT های آینده دار

بهترین NFT های آینده دار
از كشور سوئد؛

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید

دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
وزیر ارتباطات:

محدودیت ها می گذرد و مسیر شتابان توسعه ارتباطات ادامه پیدا می کند

محدودیت ها می گذرد و مسیر شتابان توسعه ارتباطات ادامه پیدا می کند
معاون تحقیقات وزیر بهداشت:

تولید علم به اندازه ابزار نظامی اثر حفاظتی دارد

تولید علم به اندازه ابزار نظامی اثر حفاظتی دارد

سرامیک نسوز صنعتی ایران ساخت شد

سرامیک نسوز صنعتی ایران ساخت شد
به بهانه اختصاص یك روز ملی در تقویم به نام روز نجوم ؛

روز نجوم، زمانی برای بیان ساده علم به مردم است

روز نجوم، زمانی برای بیان ساده علم به مردم است
عزم ملی برای صیانت از نخبگان،

ماموریت های وزارت علوم از جذب نخبگان تا توسعه زیست بوم فناوری در استانها

ماموریت های وزارت علوم از جذب نخبگان تا توسعه زیست بوم فناوری در استانها

کاهش وقوع حوادث شبکه گازرسانی در شرایط بحرانی با نرم افزار بومی

کاهش وقوع حوادث شبکه گازرسانی در شرایط بحرانی با نرم افزار بومی
نهایت علم