نهایت علم elmend

مطالب نهایت علم

با برگزاری رویدادهای فناورانه ؛

بیشتر از هزار و ۹۰۰ نیاز فناورانه از جانب صنایع عرضه شد

بیشتر از هزار و ۹۰۰ نیاز فناورانه از جانب صنایع عرضه شد
ساسی مانکن

از ساسان یافته تا تهران توکیو

از ساسان یافته تا تهران توکیو

توربین جزر و مدی 680 تنی برای تولید انرژی پاک

توربین جزر و مدی 680 تنی برای تولید انرژی پاک

دستکش مترجم زبان اشاره، به تولید انبوه خواهد رسید

دستکش مترجم زبان اشاره، به تولید انبوه خواهد رسید

گشت و گذار ۷۰۰ متری مریخ نورد چین بر روی سطوح ناهموار

گشت و گذار ۷۰۰ متری مریخ نورد چین بر روی سطوح ناهموار
در تایید نظریه نسبیت انیشتین؛

برای اولین بار نور پشت یك سیاهچاله رصد شد

برای اولین بار نور پشت یك سیاهچاله رصد شد
كارشناس مركز پژوهش های مجلس:

هیات رئیسه مجلس تركیب كمیسیون بررسی طرح صیانت را مشخص می كند

هیات رئیسه مجلس تركیب كمیسیون بررسی طرح صیانت را مشخص می كند
در گزارش نهایت علم تشریح شد؛

طرح صیانت تا اجرا چند گام دیگر دارد

طرح صیانت تا اجرا چند گام دیگر دارد

خدمات احراز هویت و وریفای اكانت بین المللی

خدمات احراز هویت و وریفای اكانت بین المللی

ناسا در جستجوی كشف ناشناخته های سیاره زهره

ناسا در جستجوی كشف ناشناخته های سیاره زهره
نهایت علم