نهایت علم elmend
معاونت علمی اعلام كرد؛

ضرورت ارائه تصویری روشن از آمارهای مهاجرتی

ضرورت ارائه تصویری روشن از آمارهای مهاجرتی

معاونت علمی و فناوری به ضرورت ارائه تصویری روشن از داده ها و آمارهای مهاجرتی تاکید نمود.به گزارش نهایت علم به نقل از معاونت علمی و فناوری، مهاجرت به یکی از فاکتورهای اصلی و کلیدی کشورها در حوزه توسعه، اقتصاد و فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی بدل شده است و خیلی از کشورها زمینه های لازم برای شکل گیری شاخص دقیق و صحیح، ابزارهای سنجش، بررسی و تحلیل ابعاد مهاجرت را فراهم نموده اند.
تا کنون صورت بندی دقیقی از مساله مهاجرت نداشته ایم و آمار و ارقام دقیق به یکی از دغدغه عای کلیدی در این عرصه بدل شده است. مادامی که صورت بندی و آمارهای مهاجرتی کشور دقیق نباشد نمی توان به شناخت دقیق ابعاد و واقعیت های این پدیده پرداخت.
خلأ آمارهای دقیق و جولان آمارهای ناصحیح
مسأله آمار و ارقام مهاجرتی باید بطور جدی مورد توجه قرار بگیرد و ارائه یک آمار نادرست و غیر علمی، می تواند تبعات سنگینی را برای جامعه به همراه داشته باشد و هزینه های سنگین جبران ناپذیری را متوجه کشور کند. این در حالیست که ارائه آمار غلط برای افراد ارائه دهنده پیامد و عواقب چندانی ندارد و باید هزینه و تبعات ارائه این آمارها برای شایعه پراکنان بالا برود. باید واقعیت های مهاجرت بطور دقیق واکاوی شود نباید ارائه شایعه ها و آمارهای غلط به مثابه یک رسم نامیمون و نادرست در جامعه ترویج شده و افراد نباید با تکیه به احساسات، حدس و گمان خود، نسبت به ارائه آمار اقدام نمایند.
پاک کردن تصویر نادرست به وجود آمده بواسطه آمارهای ناصحیح مهاجرتی یکی از اشکالات جدی این حوزه است. هفته ای نیست که آمار تازه ای، عمدتا نادرست، در حوزه مهاجرت در خبرها نیاید. آمارهای بعضاً نادرستی از خروج دانشجویان، هزینه های میلیاردی برای خروج نخبگان، پزشکان، پرستاران، استادان دانشگاه و دیگر اقشار جامعه از طرف افراد، رسانه ها یا حتی نهادهای مختلف ارائه می شود که منشأ و منبع قابل اعتنایی ندارند.
بیش از یک دهه فعالیت در این عرصه نشان داد که یافتن آمارهای قابل اعتنا و دقیق در حوزه مهاجرتی یکی از دشوارترین کارها در پژوهش های این حوزه است. در صورت ادامه روند ارائه آمارهای نادرست مهاجرتی، یک روند بی اعتمادی نسبت به آمارهای حتی درست شکل می گیرد و باورپذیری آن از طرف جامعه با مشکل مواجه خواهد شد.
به طور مثال، در پرسشنامه ای جامع که از اقشار مختلف جامعه به صورت آنلاین گردآوری کرده ایم میل افراد به مهاجرت را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهیم. اولین چالشی که در این نظرسنجی با آن مواجه هستیم این است که باور افراد به اثربخشی این دست اقدامات کاهش یافته و در بعضی موارد، افراد نسبت به مشارکت در نظرسنجی ترس و واهمه دارند.
به طور کلی می توان گفت رویکردها نسبت به آمارها و ارقام مهاجرتی در کشورمان فقط ناظر به دو حوزه است. قسمتی از آمارها فقط آینده نگرند و به ریشه ها و منشأ اتفاقات توجهی ندارد. همین طور برخی دیگر از آمارها، گذشته نگر هستند و فقظ توصیفی از آن چه که در گذشته رخ داده است ارائه می دهد؛ در صورتیکه می بایست بخش قابل توجهی از تحلیل ها و امارها، ناظر به آینده ی پیش رو باشد و پیش از وقوع علاج واقعه کند. بطوریکه به ریشه ها و علل بپردازد تا جلوی صرف هزینه های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور پیشگیری کند.
اگر به آمارها سروشکلی دقیق بدهیم، جامعه و نیز به حکمرانان و سیاستگذاران سود می برند. اما ساختارمندی آمارها و داده های حوزه مهاجرت چگونه می تواند به کشور یاری برساند؟ آمارها و تحلیل های دقیق که هم آگاه به گذشته و هم ناظر به آینده باشد، می تواند تصویری روشن از دلیلهای، انگیزه ها و ریشه های مهاجرت به تصمیم سازان و جامعه عرضه نماید و نسبت به پیامدها، عواقب و حتی منافع این مساله آگاهی لازم را بوجود آورد. اگر شاخص درستی در حوزه مهاجرت داشته باشیم و داده های قابل قبولی را ارائه دهیم، می توانیم حرکت حکمرانان و سیاستگذاران را نیز به سمت و سویی صحیح هدایت نماییم.
ضرورت تغییر بارو جامعه نسبت به مهاجرت
متأسفانه گرایش جامعه نسبت به موضوع مهاجرت، نگاهی صفروصدی است. قسمتی از جامعه به موضوع مهاجرت فقط بعنوان پدیده ای بسیار مثبت نگاه می کند و در مقابل، گروهی دیگر این پدیده را به مثابه یک پدیده مخرب و بسیار منفی می نگرند. در حالی که نباید فقط به جنبه های مثبت یا فقط توجه گردد. مسأله مهاجرت نیز همچون خیلی از پدیده های دیگر، منافع و لطمه ها، پوسته و ریشه هایی دارد و بنابراین، در برخورد با این پدیده می بایست به تمامی ابعاد آن توجه گردد.
در گام نخست باید از دید های سیاه و سفید پرهیز نماییم و خصوصاً در حوزه مهاجرت که نیازمند نگرشی موردی و برمبنای شرایط و خاصیت های هر فرد می تواند محیط یا مضر باشد این نگاه در رسانه های ما به موضوع مهاجرت نیست وجود دارد که فقط منفی است و در تعادل میان منفی و مثبت به مسائل آنطور که هست پرداخته نمی گردد. متأسفانه از پدیده مهاجرت، نه فقط توصیف دقیقی ندارد بلکه تحلیل دقیقی نیز از این پدیده در دست نیست.
جامعه ای که مهاجرت را نسخه ای عمومی و همه شمول برای حل تمامی مشکلات می داند و به این باور رسیده است که این کار، درمان تمامی دردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است؛ در صورتیکه مهاجرت به هیچ عنوان نسخه عمومی ندارد و باید به صورت موردی و فرد به فرد مورد بررسی قرار بگیرد. متأسفانه «مهاجرت کور» یکی از لطمه های مبتلا به جامعه است و افراد نسبت به جایی که مهاجرت می کنند، اطلاعات عمیق و دقیقی نداشته و صرف مهاجرت، مقصدی را برمی گزیند.
در صورتی که مهاجرت یک نسخه عمومی و ثابت ندارد و در هر سوی آن یعنی چه خروج از کشور و چه بازگشت، هزینه های سنگینی را به فرد و جامعه تحمیل می کند؛ بنا بر این خوب است که افراد جامعه نگاه دقیقی به مهاجرت داشته باشند و از رویکردهای احساسی و افراطی و مغالطه آمیز پرهیز کنند.
ضرورت وجود نهادی متولی در سطح ملی برای حوزه مهاجرت
عدم وجود ساختار و حتی توجهی در سطح ملی از یک سو و ارائه آمارهای نادرست از طرف دیگر، کار را دوچندان دشوار ساخته که بخش قابل توجهی از تمرکز و توان پژوهشگران رصدخانه مهاجرت ایران، صرف ابهام زدایی، صحت سنجی یا شفاف سازی اظهارات افراد یا امارهای ارائه می شود و بطور مستمر در تلاش هستیم تا جامعه را نسبت به واقعیت گمانه ها و شایعات ارائه شده آگاه نماییم و به مقوله مهاجرت نور بتابانیم.
باید مراکز و متولیانی داشته باشیم که فاکتورهای اجتماعی مهاجرتی را به درستی بشناسد، تبیین و تحلیل کند تا برای مساله مهاجرت، راه کار دقیق و کارآمدی داشته باشیم. همچنین، باید سازوکاری ایجاد شود تا هزینه های ارائه آمارهای ناصحیح افزایش یافته و عواقب جدی را برای ارائه کنندگان آن به همراه بیاورد.
خوشبختانه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش هایی صورت گرفته است تا بتوانیم روش شناسی علمی و استانداردهای علمی و دقیقی را در این عرصه پیاده سازی نماییم. رصدخانه مهاجرت ایران نیز در تلاش است که حوادث و مشکلات را قبل از آنکه آثار مخربی به همراه بیاورند، شناسایی کند و به جامعه، دید دقیق تر و بهتری ارائه دهد؛ کوشیدیم تصویری جامع، روشن و علمی از ابعاد مختلف مسأله مهاجرت ارایه داده و جامعه، مسئولان و سیاستگذاران و اجراکنندگان سیاست ها را نسبت به این مساله آگاهی ببخشیم.
با رصد روزآمد و مستمر داده ها و بررسی و تحلیل آنها، نسبت به پدیده هایی که ممکنست آثار مخربی داشته باشد، پیشنهادها و راهکارهای لازم را ارایه داده و به جامعه نیز دید مناسبی را نسبت به مسأله ای چون مهاجرت ارائه می دهیم. تحقیق، در پی کشف واقعیت ها است و تعالی جامعه را دنبال می کند؛ به همین دلیل با رصد و کشف واقعیت ها به دنبال این هستیم که کشور را به سمت پیشرفت و تعالی سوق دهیم. امیدوارم سالی که در پیش رو داریم، مملو از روشنی و نویدبخش روزهای خوب و امیدآفرین باشد.

1400/01/10
23:22:24
5.0 از 5
1064
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
دوستان سایت نهایت علم
نهایت علم