نهایت علم elmend

آرشیو مطالب : ذخیره سازی


توضیحاتی درباره آشپزخانه واتسو

توضیحاتی درباره آشپزخانه واتسو
حاكمیت سایبری در خارج از كشور -۲۶۰

محافظت از انتقال دیتای خصوصی به خارج در چین تقویت می شود

محافظت از انتقال دیتای خصوصی به خارج در چین تقویت می شود
با تولید غذا از پساب مزارع پرورش ماهی؛

اولین بانک غذای زنده آبزیان در کشور به وجود آمد

اولین بانک غذای زنده آبزیان در کشور به وجود آمد
از سوی بانك خون بندناف اجرایی می شود؛

اجرای طرح پویش همدلی برای پیوند سلولهای بنیادی

اجرای طرح پویش همدلی برای پیوند سلولهای بنیادی
مجتبی مارکت

خرید فالوور واقعی

خرید فالوور واقعی

انتقال انرژی از استرالیا به سنگاپور با بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان

انتقال انرژی از استرالیا به سنگاپور با بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان

تولید باتری که مثل مار پیچ و تاب می خورد

تولید باتری که مثل مار پیچ و تاب می خورد

استفاده از تپه ها بعنوان باتری!

استفاده از تپه ها بعنوان باتری!
توسط محققان كشور محقق شد؛

ساخت دستگاه آزمایش سی بی سی ایرانی با تشخیص سریع ۱۰ دقیقه ای

ساخت دستگاه آزمایش سی بی سی ایرانی با تشخیص سریع ۱۰ دقیقه ای

تویوتا طرح یك سیستم سوخت گیری خودكار را ثبت نمود

تویوتا طرح یك سیستم سوخت گیری خودكار را ثبت نمود

انتقال متن های فیزیكی به كامپیوتر با گوگل لنز

انتقال متن های فیزیكی به كامپیوتر با گوگل لنز

ناسا برای طراحی ربات حفاری ماه درخواست كمك كرد

ناسا برای طراحی ربات حفاری ماه درخواست كمك كرد
به همت یك شركت دانش بنیان؛

مخازن فوق سرد ایرانی ساخته شد

مخازن فوق سرد ایرانی ساخته شد

توقف استفاده از فلاپی برای شلیك بمب اتم!

توقف استفاده از فلاپی برای شلیك بمب اتم!
دوستان سایت نهایت علم
نهایت علم