نهایت علم elmend
در بیانیه ای اعلام شد؛

رویكرد مركز ملی فضای مجازی در ارتباط با منظومه های ماهواره ای

رویكرد مركز ملی فضای مجازی در ارتباط با منظومه های ماهواره ای

نهایت علم: مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای رویکرد خودرا در ارتباط با منظومه های ماهواره ای تحت 4 عنوان اعلام نمود.


به گزارش نهایت علم به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، با ظهور و بلوغ تکنولوژی های جدید در انقلاب صنعتی چهارم، منظومه های ماهواره ای بعنوان نماد عصر چهارم فضا در صنعت ماهواره در حال رونمایی و بهره برداری است. منظومه هایی چندصدتایی و چندهزارتایی از ماهواره های ارزان و پرظرفیت که در مدار نزدیک به زمین مستقر شده و با سرعت بسیار بالا و تأخیر بعضاً کمتر از زیرساخت های زمینی مبادرت به پوشش وسیعی از کره زمین می کنند و از لحاظ فنی، تطابق پذیری بسیار مناسبی با نسل پنجم ارتباطات (۵G) دارند. همگرایی در پیشرفت فناوری، ظهور مدلهای جدید تجاری، تخصیص بودجه های هدفمند و تقاضای بیشتر کاربران برای تامین ظرفیت بیشتر، سرعت بالاتر و تأخیر کمتر، موفقیت بازار منظومه های ماهواره ای را حالا نسبت به گذشته محتمل تر می کند. طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، بیش از ۴ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیشرفته به اینترنت دسترسی ندارند و این درحالی است که طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات، متوسط ضریب نفوذ اینترنت در دنیا از حدود ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۹ است. بدین سبب تامین خدمات پهن باند و اینترنت، محرک اصلی توسعه منظومه ها و ارائه خدمات به صورت منطقه ای و جهانی شده است. چالش های مختلفی از طرف مفسرین، برای توسعه دهندگان، بهره برداران و دولت ها در بهره برداری از منظومه های ماهواره ای مطرح گردیده است. با اهمیت ترین چالش های پیش رو در این عرصه عبارتند از: - تغییر مفاهیم حکمرانی در کنترل ترافیک ارتباطات و محتوا و گریز از درگاه های رسمی تبادل دیتا در کشور؛
- ثبت بین المللی و انبارداری طیف (ضایع کردن دسترسی و حقوق مدار فرکانس دیگر کشورها)؛
- مدیریت ترافیک منظومه ها در فضا؛
- کاهش خطرات پسماندهای فضایی؛
- ابهام در تامین مالی و برنامه کسب و کار؛رویکرد مرکز ملی فضای مجازی۱- بهره برداری از فرصت ها و پیش گیری از لطمه هابا رشد اقتصاد بخش فضایی، کشورها برای ایجاد نوآوری و رشد اقتصادی به دنبال نقش آفرینی و بهره برداری در این صنعت نوپا هستند و دولت ها بطور فزاینده ای برای جذب و تسهیل ورود سرمایه گذاران جدید فضایی رقابت می کنند. در این میان بااینکه اهدافی همچون ایجاد فرصتهای جهانی ارتباطات برای کاهش شکاف دیجیتال و پوشش مناطق محروم و کم برخوردار کره زمین در کنار اهداف اقتصادی و توسعه سهم بازار جهانی مشهودند اما اهداف جانبی و نهفته سیاسی و امنیتی آنها همچون تأثیر گذاری بر حکمرانی ارتباطات نیز غیر قابل انکارند. پوشیده نیست که مدیریت هوشمند فرصتها و چالشهای کارکرد منظومه های ماهواره ای برای تمام حاکمیت ها حتی کشورهای پیشرو دراین زمینه از اولویت بالایی برخوردارست. از دامنه تأثیر فراگیر خدمات منظومه ای می توان به حوزه های فضای مجازی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت، داده و محتوا، شبکه های زیرساختی در معماری ارتباطات، کیفیت دسترسی به خدمات اپراتوری، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حاکمیت اشاره نمود.۲- ظرفیت ها و نیاز کشوروسعت و تنوع جغرافیایی ایران در منطقه غرب آسیا، موقعیت ژئوپلتیک کشور در اتصال سه قاره جهان، جمعیت ۸۵ میلیونی ایران و بیش از ۴۰۰ میلیونی منطقه، منابع عظیم انرژی، شاهراه های ارتباطی حساس آبی، هوایی و زمینی و محل وقوع خیلی از جنگ های اخیر در جهان، همه و همه لزوم بهره مندی از یک زیرساخت فضایی ایمن، مستقل و قدرتمند برای بهره برداری از خدمات مخابراتی، ناوبری و سنجش از دور را مشخص و مبرهن می کند. منظومه های ماهواره ای می توانند باتوجه به خاصیت های ذاتی خود همچون پایداری، انعطاف پذیری، تأخیر کم و تامین ظرفیت شایان توجه و ارزان قیمت، کمک شایانی در کاهش شکاف دیجیتال در کشور و سیگنال رسانی به مناطق محروم و دورافتاده داشته و بعنوان بخش مهمی در لایه زیرساخت و خدمات پایه معماری شبکه ملی اطلاعات نقش آفرین باشد. با توجه به بیش از دو دهه فعالیت جمهوری اسلامی ایران در صنعت فضایی و دستیابی به دانش بومی چرخه کامل زنجیره ارزش ماهواره، صنعتی سازی و راه اندازی منظومه ماهواره ای می تواند مسیر میان بر دسترسی کشور به خدمات فضا پایه و منابع مدار-فرکانس باشد و دسترسی نسل های آتی ایران به فضا را تضمین کرده و جان تازه ای به صنعت فضایی ایران بخشد. مرکز ملی فضای مجازی همراستا با اهداف سند جامع توسعه هوافضای کشور و بمنظور بهره برداری از همه ظرفیت های زیرساختی کشور، از توسعه صنعت فضایی کشور و نقش آفرینی فعالانه آن در تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای کاهش شکاف دیجیتال و ارائه خدمات متنوع فضاپایه به جامعه پشتیبانی و حمایت می کند.۳- لزوم فعالیت اپراتورهای ماهواره ای در قالب قانونبازارهای تجاری و سرمایه گذاران خصوصی، دنباله روی بخش دولتی بعنوان با اهمیت ترین مشتری اولیه خدمات فضایی هستند. نوآوری در فناوری، محرکی برای دولت هاست که رهبری جهانی را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر با رشد انفجاری تبادل داده ها و تحول دیجیتال در صنایع مختلف، رقابت و تقاضا برای دسترسی به زیرساخت مخابراتی پایدار و پرسرعت به شدت بالا رفته است. با این تحول شگرف در بلوغ فناوری های مختلف و صنعت ساخت و پرتاب ماهواره، کشورهای پیشرفته با نادیده انگاشتن حقوق و منافع سایر کشورها و با سرمایه گذاری های هنگفت در بهره برداری از منظومه های ماهواره ای، درصدد ایجاد یک رهبری و حکمرانی جدید در حوزه ارتباطات فضاپایه، دسترسی نامحدود به منابع مدار-فرکانس، کاربری دوگانه (نظامی و غیر نظامی) از منظومه های ماهواره ای و تهدید حاکمیت ارتباطات در کشورهای مستقل و در حال توسعه هستند. اپراتورهای ماهواره ای ملزم به فعالیت طبق معاهدات بین المللی در حوزه فضایی و اصول و مقررات سازمان ملل و اتحادیه های تخصصی مربوطه هستند و باید قوانین و مقررات ملی کشورها را برای حفظ استقلال و حاکمیت دولت ها در حوزه ارتباطات و صیانت از گذرگاه های رسمی تبادل اطلاعات را بمنظور جلوگیری از هرج و مرج و مقابله با جرایم سایبری رعایت نمایند. حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه همچون الزامات و خطوط قرمز مقررات برای اپراتورهای ماهواره ای در گسترش زیرساخت ارتباطی و فعالیت در معماری شبکه ملی اطلاعات کشور است.۴- تعیین راهبرد و تدوین طرح های کلان در کارگروه منظومه های ماهواره ایمرکز ملی فضای مجازی ضمن توجه به تأثیر منظومه های ماهواره ای بعنوان بخش جدایی ناپذیر ارتباطات آینده و بمنظور سامان بخشی به فعالیت سازمان های متولی در این عرصه، مبادرت به تشکیل کارگروه منظومه های ماهواره ای با رویکرد بهره مندی از فرصت های جهانی و صیانت از ظرفیت های ملی کرده است. این کارگروه در بالاترین سطح با حضور همه نمایندگان و نقش آفرینان صنعت فضایی، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات ارتباطات و کسب وکار بمنظور تدوین چارچوب مدیریت هوشمند حوزه منظومه های ماهواره ای از منظر فضای مجازی تشکیل شده است. این کارگروه ها مسئولیت تدوین راهبردها، طرح های کلان ملی، مقررات، دستور العمل ها و استانداردهای بهره مندی از فرصت ها و پیش گیری از لطمه های احتمالی را از ابعاد مختلف فنی و گسترش زیرساخت، رگولاتوری، کسب وکار، حقوقی، ارتباطات بین الملل و دفاعی و امنیتی بر عهده دارند.


منبع:

1399/12/12
10:22:34
0.0 از 5
952
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
دوستان سایت نهایت علم
نهایت علم